قوانین و مقررات :

1- هر گونه کوپی بدون اجازه از مطالب سایت بدون اجازه مدیریت وب سایت پیگرد قانونی دارد.
2- ارائه خدمات ترجمه از طریق شماره تماس ها یا ایمیل ذکر شده در قسمت راهنمای ارسال مقاله انجام می پذیرد.